Friday, 7 December 2012

Contoh RPH Tahun 1 ( KSSR )Rancangan Pengajaran Harian
Tarikh / Hari : 07.09.2012 ( Jumaat )             
Masa : 10.10 pagi - 11.10 pagi ( 60 minit )
Kelas : 1 Aktif
Bilanganmurid : 15 orang
Matapelajaran : Matematik
Bidang : Nombor dan Operasi
Tajuk : Nombor Bulat Hingga 100
Standard Kandungan : Murid di bimbing :
1. Menamakan dan menentukan nilai nombor
Standard Pembelajaran : Di akhir pengajaran murid berupaya:
1. Menyebut sebarang nombor dalam angka hingga 100
2. Menunjukkan kuantiti nombor yang disebut menggunakan objek/pembilang
PengetahuanSediaAda  :  Mengenal nombor 0 hingga 10
Bahan :.Kad imbas,pembilang,kad gambar,gambar objek , garis nombor,kad nombor
Nilai : Hormat- menghormati, berdisplin, bekerjasama

Langkah / Masa
Isi pengajaran

Aktiviti pengajaran  dan PembelajaranImpak/ catatan

Guru

Murid
Set Induksi

5         
     minit
Menamakan nombor
a) Guru mempamerkan kad gambar  dan bersoal jawab
b) Guru kaitkan dengan pelajaran hari ini.

a)Murid menamakan gambar
b) Murid  menjawab soalan yang di berikan guru secara lisan.
Bahan :
 kad gambar objek
Langkah 1

10 minit
Menamakan nombor dan menyebut nombor secara urutan
a) Guru menunjukkan nombor menggunakan kad imbas dan paparan LCD
 b) Membimbing murid menyebut nombor secara urutan
a)Murid menyebut nombor dengan bimbingan.
b) Murid menyebut nombor secara urutan
(  kelas,Kumpulan,
Individu )

Bahan :
Kad imbas, garis nombor,
Langkah 2

10 minit
Menyatakan nilai nombor
a) Guru mempamerkan gambar objek menggunakan LCD.
a)  Murid membilang gambar objek dan menyatakan nilainya dengan bimbingan.

Bahan:
Gambar objek
Langkah 3
15 minit
Perwakilan nombor dengan objek

a) Guru meminta murid menunjukkan kauntiti bilangan berdasarkan nombor yang di pamerkan.
a) Murid mengira objek/pembilang dan menunjukkan bilangannya.

Bahan :
Objek/
pembilang
Langkah4

15minit
Memadankan objek /pembilang dengan nombor
a)    Guru menerangkan cara permainan mencari harta karun.
b)   Meminta murid mencari nombor yang di sembunyikan di dalam kelas berdasarkan gambar objek yang di pamerkan.

a) murid mencari pasangan ( nombor)  objek//pembilang yang di pamerkan guru secara berkumpulan dan menyebutnya.


Bahan :
Gambar objek,
Kad nombor
Penutup

5 minit
Rumusan
a) Guru merumuskan pelajaran hari ini.

a)Murid menamakan nombor yang di tunjukkan.

Bahan :
Paparan LCD

No comments:

Post a Comment